Menu
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Sprawozdania finansowe

Bilans

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa cz.1

Informacja dodatkowa cz.2

Informacja dodatkowa cz.3