Menu
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Kierownictwo

dyrektor mgr Izydor Grabowski

w-ce dyrektor dr Sławomir Maj – odpowiada za sprawy wychowawcze w szkole

w-ce dyrektor mgr inż. Adam Tywoniuk – odpowiada za sprawy dydaktyczne szkoły

kierownik internatu mgr Ewa Maj

główny księgowy mgr Anna Rozmysłowska

kierownik administracyjno – gospodarczy mgr Rafał Pawłowski